Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Projekt - Nowe otwarcie!

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu we współpracy z firmą Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY w okresie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. realizuje projekt partnerski pn: Nowe otwarcie!" celem, którego jest aktywizacja zawodowa 20 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z pracy...

JURAJSKI AMONIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Jurajski amonit"    Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż od września rozpoczął realizację projektu pn. : „Jurajski amonit" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...

Projekt - "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)".

  Z końcem lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu uruchomił procedurę dotyczącą wdrożenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Projekt - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (IV)"

          Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (IV)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt - Nowe otwarcie!

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu we współpracy z firmą Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY w okresie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. realizuje projekt partnerski pn: Nowe otwarcie!" celem, którego jest aktywizacja zawodowa 20 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z pracy...

JURAJSKI AMONIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Jurajski amonit"    Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż od września rozpoczął realizację projektu pn. : „Jurajski amonit" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...

Projekt - "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)".

  Z końcem lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu uruchomił procedurę dotyczącą wdrożenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Projekt - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (IV)"

          Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (IV)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie

Telefon / Fax 32 672-11-79       32 672-43-96
numery telefonów na poszczególne stanowiska
E-mail kazw@praca.gov.pl
NIP 649-11-17-386
REGON 276711193
Biuletyn Informacji Publicznej http://pup.zawiercie.ibip.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap:  /PUP_Zawiercie/skrytka

Uprzejmie informujemy, że PUP Zawiercie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 

Godziny pracy

Poniedziałek 7.00 - 16.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 15.30
Wtorek 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Środa 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Czwartek 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Piątek 7.00 - 14.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 13.30


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę