Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu"

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu rozpoczyna realizację działań aktywizacyjnych w ramach nowego projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego: Fundusze...

Projekt EFS „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"

          W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2022 Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. ...

Projekt - Nowe otwarcie!

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu we współpracy z firmą Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY w okresie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. realizował projekt partnerski pn: Nowe otwarcie!" celem, którego była aktywizacja zawodowa 20 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z...

JURAJSKI AMONIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Jurajski amonit"          Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w okresie od 02.03.2020 do 30.11.2021 realizował projekt pn. : „Jurajski amonit" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę