Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2022 r.
stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Професійне навчання громадян України Projekt "Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego"

       Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach realizuje projekt partnerski pn. „Wsparcie cudzoziemców przez Publiczne Służby Zatrudnienia województwa śląskiego" będący odpowiedzią na konkurs ofert „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla...

Projekt EFS „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"

     Z początkiem stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. ...

Projekt - Nowe otwarcie!

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu we współpracy z firmą Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY w okresie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. realizuje projekt partnerski pn: Nowe otwarcie!" celem, którego jest aktywizacja zawodowa 20 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z...

JURAJSKI AMONIT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Jurajski amonit"          Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w okresie od 02.03.2020 do 30.11.2021 realizował projekt pn. : „Jurajski amonit" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę