Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
  •   Projekt pilotażowy „Bonus aktywizacyjny 500+”
  •   Projekt EFS „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"
  •   Projekt - "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)".
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania
Projekt EFS „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"

     Z początkiem stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. ...

Projekt - Nowe otwarcie!

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu we współpracy z firmą Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY w okresie 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r. realizował projekt partnerski pn: Nowe otwarcie!" celem, którego była aktywizacja zawodowa 20 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z...

Projekt - "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)".

  Z końcem lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu uruchomił procedurę dotyczącą wdrożenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Projekt - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (IV)"

         Z dniem 30.06.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (IV)"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę