Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Nagłówek

Aktualności

Powiatowa Rada Rynku Pracy

10 grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu odbyło się  ostatnie w kadencji 2015-2018 posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.    Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, który przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad. W posiedzeniu uczestniczyli...

Bezpłatne szkolenia na obrabiarki sterowane numerycznie

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, że Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu realizuje projekt: „Poszukiwane kwalifikacje – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WSL na lata 2014 -2020w ramach którego zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu...

Ogłoszenie

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 r. ( tj. poniedziałek - wigilia) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu będzie czynny do godziny 13:00.

Badanie na temat procesów rekrutacji - ankieta online

Rozpoczęło się badanie online na temat procesów rekrutacji w Polsce, w którym opinie mogą wyrazić poszukujący pracy i pracujący. Wyniki dostarczą informacji, które posłużą do stworzenia ogólnopolskiego raportu na temat sytuacji zatrudnionych na współczesnym rynku pracy. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby, które w...

Wstrzymanie wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, że od dnia 05 grudnia 2018r. wstrzymuje przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących usług i instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy  z uwagi na kończący się rok budżetowy.   ...

Nabór na dotacje długotrwale bezrobotni

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, że w dniach 03-04 grudnia 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków  Rezerwy Funduszu Pracy w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Osoby długotrwale bezrobotne...

Dotacje dla osób 30+ wznowienie naboru wniosków

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (III)" współfinansowanego ze...

Dotacje dla młodych - wznowienie naboru wniosków

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii...

Dotacje z Funduszu Pracy - nabór wniosków

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, że w dniach 03-04 grudnia 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych Algorytmem.      Osoby bezrobotne mogą skorzy s tać...

Projekt RPO WSL - wstrzymanie naboru wniosków w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, że z dniem 22.11.2018r. wstrzymuje  przyjmowanie wniosków o przyznanie refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 151 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę