Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Nagłówek

Aktualności

Europejskie Dni Pracodawców 2018

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu serdecznie zaprasza na Europejskie Dni Pracodawców 2018, które odbędą się 6 listopada 2018r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, ul. Parkowa 2 pok. 3.04 III poziom. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. ...

Bon na zasiedlenie - zamknięcie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż zawiesza przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny...

Powiatowe Targi Pracy 2018

     W dniu 18 września 2018r w Miejskim Ośrodku Kultury „CENTRUM" w Zawierciu odbyły się „Targi Pracy 2018" zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, pod patronatem Starosty powiatu zawierciańskiego oraz przy wsparciu Prezydenta Miasta Zawiercie.      Na targach...

Program aktywizacji bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia II

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu rozpoczyna realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także rewitalizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus" II.   W ramach programu zaplanowano: -...

III REGIONALNE FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, że bierze aktywny udział w III Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego i w ramach tego wydarzenia w dniu 06.10.2018 r. (sobota) w godz. od 9:00 do 12:00, w siedzibie tut. Urzędu  będzie zorganizowany dyżur doradców zawodowych, w ramach którego uczniowie będą mogli m.in. uzyskać...

Internetowe Targi Pracy

Internetowe Targi Pracy on-line pn. WORK@PL dla polskich pracodawców. Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Warszawie  oraz Gdańsku organizują wydarzenie on-line w ramach sieci EURES pod nazwą WORK@PL, które odbędzie się 10 października 2018r. w godz. 10.00-14.00 na platformie internetowej udostępnionej przez...

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy - nabór wniosków w ramach Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, że od dnia 03.09.2018r. wznawiamy przyjmowanie wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy. Maksymalna kwota refundacji wynosi 20 000,00 zł.   ...

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy - nabór wniosków POWER

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota refundacji wynosi 20 000,00zł . Przedmiotowe wsparcie realizowane będzie w ramach projektu  pn....

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy - nabór wniosków RPO WSL

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota refundacji wynosi 20 000,00zł . Przedmiotowe wsparcie realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja...

Staże w ramach RPO WSL - zamknięcie rekrutacji

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (III)" zamknięta zostaje rekrutacja uczestników na staże. Jednocześnie tut. Urząd przypomina, iż wciąż można składać wnioski...

Wyświetlanie 1 - 10 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę