Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Urząd

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie

Telefon / Fax 32 672-11-79       32 672-43-96
numery telefonów na poszczególne stanowiska
E-mail kazw@praca.gov.pl
NIP 649-11-17-386
REGON 276711193
Biuletyn Informacji Publicznej http://pup.zawiercie.ibip.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap:  /PUP_Zawiercie/SkrytkaESP

Uprzejmie informujemy, że PUP Zawiercie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 

Godziny pracy

Poniedziałek 7.00 - 16.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 15.30
Wtorek 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Środa 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Czwartek 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Piątek 7.00 - 14.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 13.30


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę