Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - 2017-2018

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (III)"     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (III)" współfinansowany ze...

EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę