Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Zawartość stron

Logo Unii Europejskiej+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój    
     W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2022 Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

     Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy.

     Ostatecznie w projekcie udział wzięło 180 kobiet i 82 mężczyzn. Osoby te otrzymały wsparcie w postaci:
- 165 staży,
-  58 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej,
-  18 bonów na zasiedlenie,
- 21 osób podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
- ponadto każda osoba otrzymała wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.
   
     Całkowita wartość projektu wyniosła 3 557 094,90 zł w tym dofinansowanie z UE 2 997 919,58 zł

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę