Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Zawartość stron

 
logo RPO WSL
 
     W okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2022 Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizował projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
   Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Ponadto w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19 wsparcie skierowane zostało również do pracowników lokalnych przedsiębiorców jak również do osób samozatrudnionych.
 
     Ostatecznie w projekcie udział wzięło 350 bezrobotnych kobiet i 187 bezrobotnych mężczyzn. Osoby te otrzymały wsparcie w postaci:

- 267 staży,
- 117 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej (dwie osoby wcześniej uczestniczyły w stażu),
- 154 osoby podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
- 1 szkolenia indywidualnego
- dodatkowo każda osoba otrzymała wsparcie w postaci usługi pośrednictwa pracy lub
  poradnictwa zawodowego.
 
Ponadto w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, udzielono pomocy 427 osobom pracującym w ramach dofinansowania kosztów ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.
  
Całkowita wartość projektu wyniosła 8 121 420,34 zł w tym dofinansowanie z UE 6 903 207,29 zł
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę