Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Projekt - "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)".

Projekt - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (IV)"

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę