Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus” II

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus"- II   finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny,...

Program specjalny „Rodzice na etacie”

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje program specjalny „Rodzice na etacie" finansowany ze środków Funduszu Pracy. Celem programu jest pomoc w podjęciu zatrudnienia lub powrocie na rynek pracy bezrobotnym rodzicom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, w szczególności do...

Program „Nowe możliwości III” w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze G

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje Program „Nowe możliwości III" w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze G finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób z...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus" finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę