Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Badanie na temat procesów rekrutacji - ankieta online

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus” II

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus"- II   finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny,...

Program specjalny „Rodzice na etacie”

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje program specjalny „Rodzice na etacie" finansowany ze środków Funduszu Pracy. Celem programu jest pomoc w podjęciu zatrudnienia lub powrocie na rynek pracy bezrobotnym rodzicom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, w szczególności do...

Program „Nowe możliwości III” w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze G

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje Program „Nowe możliwości III" w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze G finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób z...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus" finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus” II

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus"- II   finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny,...

Program specjalny „Rodzice na etacie”

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje program specjalny „Rodzice na etacie" finansowany ze środków Funduszu Pracy. Celem programu jest pomoc w podjęciu zatrudnienia lub powrocie na rynek pracy bezrobotnym rodzicom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, w szczególności do...

Program „Nowe możliwości III” w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze G

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje Program „Nowe możliwości III" w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze G finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób z...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus" finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie

Telefon / Fax 32 672-11-79       32 672-43-96
numery telefonów na poszczególne stanowiska
E-mail kazw@praca.gov.pl
NIP 649-11-17-386
REGON 276711193
Biuletyn Informacji Publicznej http://pup.zawiercie.ibip.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap:  /PUP_Zawiercie/skrytka

Uprzejmie informujemy, że PUP Zawiercie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 

Godziny pracy

Poniedziałek 7.00 - 16.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 15.30
Wtorek 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Środa 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Czwartek 7.00 - 15.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 14.30
Piątek 7.00 - 14.00 Godziny przyjęć interesantów 7.00 - 13.30


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę